top of page

UNITAT DE GARANTIA DE QUALITAT

2395137.jpg

CONTROL DE QUALITAT

  • Els nostres Centre disposen de la corresponent autorització Legislativa del govern de Catalunya i de la Certificació ISO 9001/2015.
     

  • Disposem de corresponent Autorització d'LOAP complint amb Tots els Requisits del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la i protecció de les persones físiques en el que respecta al Tractament de dades personals ia la lliure Circulació d'aquestes dades i paper que és deroga la Directiva 95/46 / CE.

PRESA DE MOSTRES I TRANSPORT

  • Todas las muestras se trasladan a los laboratorios siguiendo las normas de conservación adecuadas para cada tipo de determinación.
     

  • Se ha implantado la utilización de recipientes que siguen las normativas IATA y ADR.

 

El laboratorio dispone de un sistema propio de recogida de muestras en la provincia de Barcelona que ocupa a cinco personas, complementado con empresas externas; sobre todo otras provincias o Comunidades Autónomas.

3501.jpg
5189.jpg

GESTIÓ DE RESIDUS

En els últims anys hem aconseguit una disminució important del volum de residus sanitaris generats pel laboratori per a cada petició.

Sèrum: S'utilitza un sol tub per pacient. Aquest tub, amb codi de barres, s'usa en tots els analitzadors i proves especials. Gràcies a això s'ha aconseguit també un màxim aprofitament de les instal·lacions i, una menys consum d'energia i aigua.

  • Empresa encarregada de destrucció de residus sanitaris: INITIAL S.L.

Empresa encarregada de destrucció de documentació sanitària: TROFFI

bottom of page